Mia Sanchez

Theaterprojekte am Jungen Theater Basel
17.03.2007 S'chunnt scho guet Spieler:innen
10.05.2006 Destiny ist Schicksal Spieler:innen
20.05.2005 ENT-TÄUSCHUNG Spieler:innen
04.06.2004 Das Arbeits-Los Spieler:innen
28.03.2003 Reiher (Herons) Spieler:innen