Vera Caggegi

Theaterprojekte am Jungen Theater Basel
18.06.2010 RESET - RESEAT - RESEED Spieler:innen
19.06.2009 the point of no return - do hilft au kei bümpli Spieler:innen
06.06.2008 HumanUpgrades Spieler:innen