Kaspar Maier

Theaterprojekte am Jungen Theater Basel
17.06.2022 HIDE STRESS AND SEEK Spieler:innen
23.04.2021 born to shine Spieler:innen
27.06.2020 ich mit mir Spieler:innen