Andrea Scheidegger

Theaterprojekte am Jungen Theater Basel
06.02.2010 Scham SchauspielerInnen
19.06.2009 the point of no return - do hilft au kei bümpli SchauspielerInnen
24.05.2007 emotion studies SchauspielerInnen