Tobias Koch

Theaterprojekte am Jungen Theater Basel
12.05.2016 MELANCHOLIA Sounddesign
17.06.2015 NOISE Sound
26.01.2013 MORNING Sound
10.12.2011 S A N D Spieler:innen
18.09.2010 Punk Rock Sound
06.05.2009 Dear Wendy Musik
06.06.2008 HumanUpgrades Musik
22.09.2007 Next Level Parzival Spieler:innen Musik
28.01.2005 FUCKING ÅMÅL Spieler:innen
04.06.2004 Das Arbeits-Los Spieler:innen